top of page
כתבות אחרונות

ימים של התחדשות


הורים ושחיינים:

במים אילו ממש עוברת האגודה שינוי משמעותי ביותר.

לאחר שנים בהם יחלנו לבריכה קבועה שתשמש את האגודה כבית לשנים ארוכות, הדבר קורה ממש לנגד עיניינו.

באחד בספטמבר נעתיק את פעילות האגודה אל בריכת וייסגל המחודשת ושם נקיים את עיקר הפעילות של העמותה.

המעבר לבריכה החדשה איננו השינוי היחידי, במהלך החודשיים האחרונים יצרנו קבוצות חדשות, הקמנו קבוצה תחרותית נוספת, צרפנו שחיינים צעירים וזכינו לצרף אל צוות המאמנים שניים מהמאמנים הטובים והמבטיחים בענף שיעבדו עם דור העתיד באגודה ויצעידו אותנו קדימה.

המעבר וההסתגלות לבריכה החדשה מציבים בפנינו הצוות, ההורים והשחיינים אתגרים ומטרות חדשות. אין לי ספק שנדע לעמוד בהם יחד ולהצעיד את האגודה והשחיינים אל קדמת שחייה הישראלית.

שנת שחייה מוצלחת לכולם

גיא שחר – מאמן שחייה ראשי. מכבי וייסגל רחובות


bottom of page